Dne 29. 3. 2022 navštívili vybraní žáci z celého 2. stupně projektový den Gymnázia Blovice, na kterém se podílela i společnost Nvias. Cílem tohoto setkání bylo seznámit děti i pedagogy s novinkami technických předmětů a informatiky. Žákům byly prezentovány možnosti výuky za pomoci Minecraftu, programování mbotů, „teachable machine“, chatbot a možnosti zapojení těchto technologií pro účely výuky. Naši žáci putovali mezi čtyřmi stanovišti, kde měli příležitost si jednotlivé technologie společně vyzkoušet a „osahat“. Všichni jsme byli velice nadšeni z možnosti aktivního zapojení robotiky do výuky informatiky. Pro žáky byla nejvíce zajímavá práce s roboty, kdy každý tým řešil jiné problémy za pomoci jiné technologie. Bylo zajímavé sledovat nápady a originální řešení jednotlivců i skupin. Osobně bych chtěl všechny pochválit za vzájemnou spolupráci v týmech, které byly rozděleny bez ohledu na věk. Je krásné vidět žáky 6. třídy kvalitně spolupracovat s žákem 8. třídy jako jeden tým.

Děkujeme Gymnáziu Blovice za pozvání a nabyté zkušenosti, které rádi v budoucnosti využijeme.

Bc. Jakub Pál