Měsíc prosinec je výjimečný svojí sváteční atmosférou. Mnozí lidé ctí různé zvyky, tradice, někteří zpomalí nebo se dokonce pozastaví v tom předvánočním pracovním shonu a snaží se nasát vůni stromků, cukroví, zaposlouchat se do koled a nezapomenout ani na úctu a lásku ke svým bližním.
Pro mnohé z nás je prosinec také měsícem, který je spojený s návštěvou církevních svatostánků.
I naše základní škola využila nabídku navštívit a prohlédnout si místní gotický kostel zasvěcený Všem svatým. Žáci 8. a 9. ročníků dostali tuto jedinečnou příležitost ve středu 21. prosince dopoledne.
Touto významnou stavbou je provedl bývalý žák David Nekola, který velmi poutavě vyprávěl o historii kostela, ukázal svým vrstevníkům různá zákoutí, kam se za normálních okolností návštěvníci nepodívají. O tom, že bylo Davidovo povídání zajímavé a srozumitelné, svědčilo i to, že děvčata i kluci pozorně poslouchali a občas se objevilo i několik dotazů od zvídavých posluchačů.
Tímto patří našemu mladému průvodci upřímné poděkování ze strany učitelů i vedení školy za zájem, vstřícnost a hlavně ochotu strávit svůj drahocenný volný čas mezi školáky. Snad bude David inspirací pro některé z nich.

Mgr. Ivana Feifrlíková