V úterý 12. dubna se na naší škole uskutečnila v přírodovědná soutěž v rámci projektu partnerství škol. Přivítali jsme žáky ze spřátelených škol ZŠ Starý Plzenec, Gymnázium Blovice, ŽŠ Šťáhlavy a soutěžila i dvě domácí družstva ZŠ Nezvěstice. Děti byly rozděleny na tříčlenná družstva. Klání zahrnovalo čtyři bloky. Prvním úkolem bylo prokázání znalostí přírodovědy 5. ročníku pomocí interaktivní hry – Kahoot. Dalším testem schopností bylo mikroskopování – každé družstvo mělo k dispozici mikroskop a vytvářelo preparát ze senného nálevu. Podařilo se zachytit několik prvoků a prohlédnout si je. Poté žáci vyhledali pozorované druhy pomocí počítače. Na řadu přišla velmi oblíbená hra s tajemnou křížovkou. Indicie byly ukryté různě po učebně přírodopisu. Poslední disciplínou byla ,,poznávačka“ rostlin a živočichů. Pře počáteční obavy to družstva zvládla nad očekávání.
Během samotné soutěže se ukázalo, že žáci jsou velmi šikovní. Vše se stihlo ve stanovém čase a body určily vítěze a poražené v tomto přátelském soupeření. Nakonec vyhrálo družstvo z Gymnázia Blovice. Bodové rozdíly byly nepatrné, a tak si i ostatní děti odnesly malé odměny. Ani ostatní dívky nemusely být zklamané, neboť i je čekaly drobné ceny. Myslím, že další ročník soutěže se moc povedl. Žáci se pobavili a nepochybně se i něco nového dozvěděli.

Mgr. Jana Honzová