Je to až k neuvěření, že naše nezvěstická škola je tady už 120 let. Plných 120 let poskytuje celým generacím útočiště, laskavou náruč i jistotu. Poskytuje přístřeší, přátelství, pospolitost, radost i dojetí, žije přípravami, radostnými očekáváními a společnými zážitky, zní smíchem a veselými hlasy dětí. Za ta léta prošla řadou významných změn, byla zvětšována, rozšiřována, zvelebována, třídy byly modernizován a v nedávné době dokonce před školou vznikl rekreační park s přístřeškem na venkovní výuku. Za ta dlouhá léta prošlo školou mnoho generací žáků, učitelů, pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Pamětníci žijí, pamětníci vzpomínají. Mnoho z nich navštívilo školu v sobotu 14. 10. 2023 při příležitosti oslav 120. výročí založení školy. Výstavkou fotografií z historie školy a školních kronik prošly v průběhu celého dne stovky návštěvníků všech generací.

„To jsem já, tady na té fotce ze sedmdesátého druhého. To jsme zpívali na akademii…“ Znělo vyzdobenými podkrovními prostory prosvětlenými střešními okny. Mnozí nacházeli na fotografiích své rodiče a prarodiče, listovali ve starých školních kronikách. V téměř každé učebně se něco odehrávalo, každý vyučující se zapojil do oslav. Retro počítačové hry o ceny, vzpomínkové video a jazykové hry, vzdělávací kvízy, chemické a přírodovědné pokusy. Fungovala i výtvarná dílna, která byla celý den zaplněná kreativními zvídavými dětmi. Milovníci cestopisů a cestování měli možnost vyslechnout si netradiční pásmo o plzeňském rodákovi M. Zikmundovi. Sportovní fanoušci si také přišli na své. Kdo chtěl, mohl si protáhnout tělo ve sportovní hale, kdo raději tráví čas venku, šel poznávat krásy Nezvěstic a okolí nebo zkusil zábavné aktivity v parku před školou. Velký dík patří všem ženám, které se postaraly o výborné zákusky, delikatesní jednohubky a luxusní kávu.

V odpoledních hodinách ožily Nezvěstice i hudbou. U příležitosti oslav vyrostlo před budovou školy zastřešené pódium, na němž vystoupila rocková hudební skupina Arzzen sestávající z bývalých žáků školy a hudební skupina Balkan Party Band. Velký úspěch sklidil rovněž večerní program. Školní jídelna se proměnila v kulturní sál, v němž vystoupili žáci 7. a 8. tříd a dále absolventi a současní i bývalí pedagogové nezvěstické školy. Vystoupení sklízela bouřlivý potlesk.

Program oslav 120. výročí byl velmi pestrý. Návštěvníci se přesvědčili o tom, že škola žije plným životem a bude tady i pro mnoho příštích generací.

Na závěr bychom jménem naší školy chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli tento krásný den uspořádat – našim žákům, zaměstnancům, rodičům, všem přátelům naší školy. Velký dík za pomoc s organizací patří také Obecnímu úřadu v Nezvěsticích a místnímu Sdružení dobrovolných hasičů.

Budeme se těšit na budoucí setkání!

Mgr. Ivana Feifrlíková a Mgr. Romana Beránková