Žádáme rodiče, aby v souvislosti s vyhlašovanými hygienickými opatřeními věnovali větší pozornost odhlašování obědů u vedoucí školní jídelny – telefon: 377 891 201, email: zsnezvesticejid@volny.cz. V případě nepřítomnosti je zapotřebí obědy řádně a ihned odhlásit. Připomínáme, že v době on-line výuky mají žáci nárok na odběr obědu.

Děkujeme za Vaši spolupráci a trpělivost.