V pátek 10. 11. 2023 navštívila třetí třídu nprap. Veronika Hokrová a zaměřila se na prevenci šikany a kyberšikany. Děti se z velmi pěkně připravených prezentací i samotného vyprávění paní policistky dozvěděly, co oba termíny znamenají. Paní Hokrová měla pro děti připraveno mnoho otázek ohledně jejich osobní bezpečnosti. Ptala se na jejich názory na šikanu, zabezpečení jejich mobilních telefonů a jaké povědomí o používání jejich telefonů mají rodiče, zda nad nimi mají kontrolu. Množství podnětných dotazů z třídy potvrdilo, že žáky téma zaujalo. Připomněli si, jak se správně chovat v kolektivu i v prostředí moderních komunikačních prostředků.
Milým rozloučením na závěr setkání byly kartičky pro každého žáka s informacemi o dalším příkladném chování.
Moc děkujeme!

Bc. Soňa Hradecká