Posední dubnový týden pobývala na naší škole paní Alessandra Basso ze Sardinie (Itálie). Alessandra Basso je zástupkyní ředitele vzdělávacího institutu Istituto Comprensivo Villaputzu e San Vito, který zajišťuje předškolní, primární a sekundární vzdělávání ve dvou obcích (Villaputzu, San Vito) na jihu Sardinie. Mimoto je také výborná a velmi aktivní učitelka prvního stupně, která se v posledních letech intenzivně věnuje výuce anglického jazyka, digitálnímu vzdělávání a především mezinárodním aktivitám v oblasti vzdělávání.
Mezinárodním aktivitám se spolu s dalšími kolegy z I. C. Villaputzu e San Vito věnuje již 10 let. V roce 2013 vypsala výběrové řízení na pozici mezinárodního univerzitního stážisty, které vyhrála naše bývalá žákyně a kolegyně Aneta Zikmund Szüllöová. Ta následně strávila na místní škole jeden semestr v roce 2014/2015 a po dokončení univerzity další 2 měsíce (2016, absolventská stáž). Takto začala mnoholetá spolupráce, která trvá dodnes a která vyústila právě ve spolupráci s naší školou. Mimoto jejich institut pravidelně vysílá své žáky a učitele na zahraniční stáže nebo hostí zahraniční žáky a učitele u nich na Sardinii. Institut I. C. Villaputzu e San Vito vytvořil také konsorcium, do kterého přizval několik dalších škol z okolí, které se v současné době také podílejí na mezinárodních aktivitách.
Na naši školu přijela Alessandra díky programu Erasmus + (Key Action 1). Plnila zde stáž zaměřenou na aktivitu Job Shadowing (stínování), která spočívá především v pozorování místního vzdělávacího systému (organizace školy, výukové formy a metody apod.) a následném porovnání s italským školským systémem. Zapojila se ale i aktivně do výuky ať už anglickou konverzací na druhém stupni, nebo třeba výukou jednoduché italské písně na stupni prvním.
Paní Basso pobývala na naší škole týden a účastnila se vždy celého dopoledního vyučování. Navštívila hodiny mnoha našich učitelů. Zajímala se především o výuku anglického jazyka, matematiky a informatiky, ale podívala se například i na vyučování tělocviku, hudební výchovy, zeměpisu, dějepisu, a dokonce i českého jazyka. O přestávkách, po vyučování nebo třeba při obědě v naší školní jídelně diskutovala s našimi učiteli o rozdílech mezi českým a italským školstvím, o možnostech mezinárodní spolupráce apod. Alessandře se na naší škole velmi líbilo. Ocenila především přátelskou atmosféru, kterou vnímala ze stran dětí, vyučujících i vedení naší školy.
Po vyučování trávila paní Basso čas s manželem a s místními přáteli. Společně navštívili tvrz Zámeček, Kozel, Radyni, Plzeň, Blovice, Spálené Poříčí a Karlovy Vary.
Alessandra byla pro nás velkou inspirací a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále. Zároveň věříme, že její pobyt na naší škole byl oživením i pro naše žáky a učitele.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na stáži paní Alessandry Basso.