V sekci ŠKOLA – ZÁJMOVÁ ČINNOST je aktuální nabídka na školní rok 2022/2023. Přihlášky na všechny kroužky jsou k dispozici u třídních učitelů. Podepsané přihlášky odevzdají děti vedoucím kroužků (technických dílen řediteli školy) do 27. 9. 2022. Cena pro jednotlivé kroužky je na pololetí. Pokud se žák přihlásí, musí na kroužek docházet pravidelně, v pololetí je možné se odhlásit, příp. na jiný kroužek přihlásit. Minimální počet dětí pro kroužek je 10, při menším počtu kroužek nebude otevřen. Poplatek za kroužek bude inkasován ze školní online pokladny. Podmínkou účasti na kroužku je dostatečná záloha v pokladně. Kroužky začnou probíhat v týdnu od 3. října 2022.