Soutěž s názvem „Matematické dopoledne“ proběhla 17. 5. 2022 v naší nové učebně ve 2. patře. Zúčastnily se ZŠ Šťáhlavy, ZŠ Starý Plzenec, ZŠ Spálené Poříčí, Gymnázium Blovice a také naši žáci, vesměs z 5. a 6. ročníku. Celkem bylo 7 týmů. Na začátku si každá čtyřčlenná skupina zvolila svůj název a všichni jsme se navzájem představili.
Jako první všechny čekala zahřívací část soutěže, která obsahovala jednoduché matematické pojmy a rovinné útvary na obrázcích, které žáci doplňovali do tajenky. První tři týmy, které vyřešily tajenku, získaly body. Hned poté následovala asi nejnáročnější část. Žáci dostali zadané slovní úlohy. K tomu jim byly přiděleny záznamové archy a tabulka, ve které si vyhledávali symboly, a přiřazovali k nim jednotlivá písmenka. Po vyřešení několika úloh vyšlo žákům slovo, „určitý předmět“, který měli za úkol najít v atriu naší školy. Kdo danou věc našel, musel vyluštit další složitý úkol. Ať už se jednalo o početní pyramidu, číselné bludiště, nebo matematického hada, všichni usilovně přemýšleli a snažili se přijít na správná řešení. Na závěr měli za úkol všechna čísla z předmětů sečíst a výsledek nahlásit vyučujícím. Ten, kdo měl vyřešeno správně a jako první získal plný počet bodů, zvítězil.
Tím ale soutěž neskončila, po přestávce na svačinu si žáci zahráli „Krále počtářů“. Všichni žáci si stoupli a učitel zadával příklady. Kdo první odpověděl, tak zůstal v soutěži dál, ostatní si sedli a netrpělivě čekali, kdo se stane vítězem. Vítězi byly připsány body do celkového hodnocení. Tato hra je bavila asi ze všeho nejvíce.
Poté následovala soutěžní hra „Kahoot“ na tabletech, ve které žáci odpovídali na jednoduché matematické otázky. Nejlepším třem týmům byly opět připsány body.
Na konci probíhalo zhodnocení celé matematické soutěže prostřednictvím aplikace „Mentimetr“. Pořadatelé byli velmi spokojeni, že žáci celou soutěž kladně ocenili.
Na úplný závěr se všechny body získané za jednotlivé části soutěže sečetly a vyhodnotili jsme nejlepší týmy. Alespoň drobnou cenu dostal každý.

3. místo získala ZŠ Šťáhlavy (5. třída), 2. místo získala ZŠ Starý Plzenec (5. třída) a 1. místo získalo Gymnázium Blovice. Soutěž však byla velmi vyrovnaná a napínavá.
Myslím, že se matematické dopoledne povedlo a žáky bavilo.

Mgr. Šárka Matuchová