Pod tímto tajemným názvem se skrývá unikátní 45minutový pořad pro žáky základní školy, který je zpracovaný formou videoprojekce.

Do naší školy přijal pozvání autor tohoto vzdělávacího pořadu a zároveň nadšený historik a zkušený moderátor. Člověk, který rozumí dětské duši, pan Libor Marek. Díky jeho poutavému vyprávění se žáci pátého ročníku, sedmáci a osmáci přenesli do období vlády Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Dozvěděli se nejen základní informace, ale také různé zajímavosti, záhady a „drby“ o těchto osobnostech. Pan Marek s sebou přivezl spoustu rekvizit, které představil v závěru besedy. Hlavně zajímavé zbraně z doby 14. a 15. století, dobové oblečení, zbroj a další artefakty, které člověk běžně nevidí.

Celý pořad byl perfektně promyšlený, pro malé diváky a posluchače srozumitelný. Tím, že ukázky z dobové literatury byly krásně propojené se záběry z filmů, dále do vyprávění byly vloženy vlastní myšlenky a názory získané soukromým bádáním, pochopilo i malé publikum, že historie není vůbec nuda. Naopak. A třeba i díky zážitku z těchto několika desítek minut rostou mezi žáky další obdivovatelé a milovníci dějin.

Mgr. Ivana Feifrlíková, učitelka dějepisu