Naše škola se, jako již tradičně, zúčastnila soutěže v literatuře, která měla za úkol prověřit znalosti žáků z obsahu četby zadaných titulů. Do této soutěže v rámci kampaně ROSTEME S KNIHOU se letos zařadila třída 6. C, přičemž hned v úvodu moc děkujeme panu řediteli, že umožnil nákup vybraných titulů, a my jsme se tak mohli stát součástí tříd z celé republiky, jež se do soutěže zapojily. Na pár měsíců jsme se tak ocitli v příbězích hrdinů knížek, které měly pestře zaměřené žánry, ale zároveň je spojoval element každodenního života, kdy kluci a holky z knih sváděli svůj „boj“ v dnešním reálném, či fantazijním světě. Názvy vybraných knih byly tyto: Kluk v ohni, Bitva o diamant, Alma, Mojenka a Tajemství rodiny M.
Svět knihy vyhlásil letos již 14. ročník soutěže pro žáky 6. tříd a víceletých gymnázií, který spočíval ve znalostech obsahu vybraných knih, které měli žáci během určitého termínu přečíst a vést si o nich tzv. poznámkový blok, kam zapisovali své poznatky o hrdinech, ději, prostředí atp. V rámci třídního kolektivu si žáci vyzkoušeli porozumění textu, tiché společné čtení vždy jedné z 5 zadaných knih, které si mezi sebou na začátku rozdělili. Každý žák ve své skupině měl přečíst alespoň jednu vybranou knihu.
Děti, které četly stejný titul, tvořily čtenářskou skupinu, ve které mohly o knize diskutovat, sdělovat si postřehy, dojmy, zkrátka mluvit o knize ve společném kruhu. Naučily se tedy diskusi a vzájemnému rozhovoru vždy na určité téma jedné z knížek. Skupinky jsme si utvořili již během prosince, přičemž vzniklo pro naši třídu s počtem 28 žáků 5 skupinek a 1 společný titul pro každou z nich. Myslím, že vybrané knihy se pro danou skupinku dětí skvěle hodily i dle názvu a obalu, podle nichž si společně titul vybrali.
Žáci poté v samotný den konání soutěže, která proběhla online prostřednictvím internetového kvízu v pondělí 3. dubna, odpovídali co nejpřesněji na zadané otázky, které prověřily porozumění textu a jejich znalosti o obsahu knih získané několikaměsíční četbou. Třída se zúčastnila skoro v plném počtu 25 žáků, zároveň i s mojí osobou, a vedla si dle mého na výbornou. Musím žákům ještě jednou poděkovat za účast a píli spojenou s touto soutěží. Zároveň bych chtěla vyjádřit dík i panu učiteli Pálovi, který nám soutěž pomohl technicky zajistit.
Své žáky ze 6. C chci touto cestou pochválit, i když se umístili až v druhé polovině (ze skoro 90 tříd získali slušné 52. místo. Nešlo totiž o to zvítězit, ale zúčastnit se! Tímto heslem jsme se řídili. Cílem bylo především číst a získat přehled o knihách, které byly letos moc hezky vybrány. Zajímavostí je, že autory titulů tvořily ženy – spisovatelky. Vybrané knížky se dětem moc líbily, četly je s nadšením v rámci domácí přípravy, dále během literární výchovy i kdykoliv ve volných chvílích. Zkrátka žáci byli „nuceni“ strávit čas nad svou knihou a přemýšlet o ní. A protože příprava byla zhruba čtvrtletní, uskutečnili jsme každý týden alespoň jednou při literární výchově tzv. čtenářskou dílnu, v níž jsme získávali vzájemné poznatky a společně o knihách diskutovali.
Literaturu je potřeba rozvíjet, zajímat se o ni a dbát jejího poslání. Knihy jsou totiž úžasným společníkem našeho života. Toto vědomí bych ráda podporovala u svých žáků i nadále. A těším se na další ročník či jinou literární soutěž, do které žáky opět ráda přihlásím.

Mgr. Petra Řežábková, učitelka českého jazyka a literatury a třída 6. C