Zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 ve třídách (od 7,55 zhruba jednu vyučovací hodinu).
Žáci 1. třídy počkají venku, paní učitelka třídní Mgr. Sylva Hajžmanová a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do třídy (přízemí, č. dv. 102).
Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy a ZŠ Chválenice, příp. nově přijatí žáci, počkají před vchodem a třídní učitelé si je tam cca v 7,50 hod. vyzvednou. Seznam žáků 6. A, B, C je vyvěšen od 25. srpna na vývěsce vedle hlavního vchodu do budovy školy.
Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.15 hod. (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9.35 hod. (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy).
Učebnice – nově příchozí žáci a žáci devátých tříd obdrží učebnice 1. září.

Umístění tříd, třídnictví – 2022/2023

Třída 2022/23Umístění v bývalé tříděTřídní učitelPočet žáků
1. + ŠD III.5.BMgr. Sylva Hajžmanová25
2.1.Mgr. Klára Hachová22
3.2.Mgr. Květoslava Brudnová25
4. + ŠD IV.3.Mgr. Anna Brabcová21
5.4.Mgr. Zděnka Kloboučníková27
120
6.A5.AMgr. Lucie Metličková23
6.B9.BMgr. Šárka Matuchová23
6.C8.AMgr. Petra Řežábková28
7.A6.AMgr. Jana Honzová23
7.B6.BMgr. Petra Pánková21
7.C6.CMgr. Ivana Kružíková20
8.A7.AMgr. Romana Beránková28
8.B7.BMgr. Ladislav Kotlár28
9.A9.AMgr. Olga Bábíčková18
9.B8.BMgr. Jana Doláková22
9.C8.CMgr. Sandra Svobodová24
258
Celkem378

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo)
přízemí: ŠD I., ŠD II., kancelář vedoucí jídelny, kabinet školní družiny

  1. patro: 2.,3., 5., 7. C, 9. A (jazyková učebna I.), učebny ZUŠ
  2. patro: 7.A (učebna M-Př-Hv), cvičná školní kuchyně

Budova 69 (hlavní budova)
přízemí: 6. A, 1. (současně i ŠD III.), 4. (současně i ŠD IV.), nová dílna
přístavek: nekmenová učebna, třída MŠ

  1. patro: 8. A, 8. B, 6. C, 9. B, počítačová učebna
  2. patro: 9.C (učebna chemie), 6. B (učebna fyziky), 7. B (učebna Vv), jazyková učebna II.

Přejeme všem úspěšný školní rok 2022/2023