Zaměstnanci školní jídelny se rozhodli aktivně zapojit do připravované stávky dne 27. 11. 2023. Školní jídelna proto zůstane tohoto dne uzavřena, místo teplého jídla se bude vydávat „studený“ balíček – pro 1. stupeň pečivo, žervé, ovoce; pro 2. stupeň pečivo, šunka, ovoce. Pokud nemáte o takovou stravu zájem, odhlaste si ji u vedoucí školní jídelny do pátku 24. listopadu do 12 hodin.
V den stávky bude probíhat výuka. Pedagogičtí pracovníci však podpoří stávku symbolickým přerušením výuky na několik minut, ve kterých budeme s dětmi diskutovat o důvodech stávky. Ty jsou následující:

  • nekoncepčnost – navrhované změny jsou v rozporu se záměrem budovat moderní školství (Strategie 2030+)
  • snižování maximální počtu odučených hodin – škola je používá mimo jiné i na dělení početných tříd (matematika, český jazyk…), efektivnější výuku cizích jazyků, informatiky…, tandemovou výuku
  • snižování prostředků na asistenty pedagoga
  • nejistota nepedagogických pracovníků – nízké mzdy, snaha přesunout jejich financování na zřizovatele

Důvodem této stávky nejsou platy učitelů a jejich výše.

Dopis školských odborů rodičům zde.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jan Skalák