Ve čtvrtek 2. prosince navštívili žáci osmé třídy v rámci hodiny výtvarné výchovy galerijní síň „13“ v Plzni s velmi zajímavou výstavou, která nesla název Josef Sudek – Jakub Špaňhel: Zažít zjevení.

Výstavu jim netradičním způsobem prostřednictvím dvouhodinového edukačního programu přiblížily studentky prvního ročníku navazujícího magisterského studia Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.

Galerijní program se skládal ze dvou částí. První se odehrála ve výstavní síni „13“. Zde se žáci nejprve dozvěděli zajímavé informace o Západočeské galerii od Mgr. Jiřího Hlobila a následně se prostřednictvím připravených aktivit hlouběji seznámili s fotografiemi Josefa Sudka a malbami Jakuba Špaňhela, které v jejich tvorbě spojuje jedno silné téma – pražská katedrála sv. Víta. Druhá část programu, založená na získaných poznatcích, se odehrála v katedrále sv. Bartoloměje na náměstí Republiky. Zde se žáci na chvíli stali umělci a snažili se prostřednictvím fotografií zachytit prvky z tvorby obou autorů. Nakonec proběhla závěrečná reflexe a žáci dostali na památku drobný dárek v podobě symbolického zvonečku.

Cílem galerijního programu bylo podpořit u žáků vnímání vystavených děl a pochopit celkový smysl expozice ve výstavním prostoru i mimo něj, což se studentkám povedlo a odměnou jim byla skupinka nadšených a spolupracujících žáků, kteří si program naplno užili. Z Plzně odjížděli plni dojmů a nových zkušeností, které dále využili v hodině výtvarné výchovy.

Mgr. Petra Pánková (učitelka výtvarné výchovy)