Tento školní rok se nám povedlo navázat mezinárodní spolupráci se slovenskou školou ze Žiliny. Projekt Back in time: Czechoslovakia zpracovávají žáci v 9. A při výuce anglického jazyka. Při prvním setkání probíhalo online seznamování – vybraní žáci představili naši školu a v krátkosti Českou republiku svým slovenským spolužákům. Následně individuálně vytvářeli na svém notebooku 3D avatara, kterého přidali na online nástěnku v Padletu. Na nástěnku také přidali stručný text o sobě – přezdívku, věk, záliby, slabé x silné stránky… . Po celou dobu jsme komunikovali s našimi kolegy ze Slovenska a vše bylo prováděno ve vzájemné shodě. Při další výuce jsme vytvářeli loga pro náš projekt v programu Canva. Naši žáci tvořili černobílou variantu a slovenští žáci tato loga budou kolorovat. Celý projekt všichni zpracovávají v anglickém jazyce, využívají nejrůznější online programy a rozšiřují své znalosti o období Československa. O dalším postupu Vás budeme průběžně informovat a předpokládaný termín dokončení celé vize je v květnu v roce 2024.

Mgr. Sandra Svobodová