Ve čtvrtek 2. 12. venku krásně sněžilo, až jsme si říkali, že se tam čerti žení. A to doslova, protože za námi přijelo celé peklo z Divadla Řimbaba Plzeň.
Přivezli krásnou pohádku – totiž přímo Čertovskou pohádku. Peklo, sopky, chaloupky, prosté lidi a hlavně hodně smíchu, úkolů a zábavy. Popletení čertíci museli ven z pekla, aby se naučili pracovat ve mlýně.
Odešli s dobrým úmyslem, sám pekelný kníže je totiž vyhnal, ale místo práce byli samá lumpárna. Nepracovali, váleli se a zlenivěli ještě víc.
Děti jim pomohly splnit některé úkoly a ještě si s čerty zatančily. A jestli čerti rozumí práci?
To už Vám nepovíme, je to naše společné tajemství.

Vychovatelky ŠD