Divadelní zkouška některých scén z úspěšného muzikálu Ať žijí duchové, která jako jeden z projektů probíhala letos v rámci projektových dnů školy, ukázala nejen fakt, že děti rády hrají divadlo, ale i skutečnost, že v mnohých z nich dřímou dramatické talenty. Děti hrály podle připraveného scénáře. Během zkoušky každé scény si děti měnily role a vyzkoušely si tak při jedné zkoušce například roli Černé kroniky Pilátové, a v další zkoušce pak roli Leontýnky nebo zatvrzelého Jouzy.

Zkoušku provázel smích a radost, některé z dětí se do svých rolí přímo vžily. Jako mladé herecké talenty zazářily vedle deváťáků Katky Palátové, Bětky Slívové a Tondy Dobrého také mladší herecké ročníky, například Elen Mazancová, Marek Malínský, Simona Brůžková a mnozí další.

Mgr. Romana Beránková