Svátek dětí slavíme na naší škole uspořádáním Dětského dne. Ani letos tato akce nebyla výjimkou. Hlavními organizátory byly opět deváté třídy. V čem tento den vlastně spočívá? Jednotlivé třídy chodí po trase, kterou deváťáci připraví. Všichni žáci plní různé úkoly na stanovištích. Jak na prověřování vědomostí, fantazie, tak i na sílu, hbitost a rychlost.

Jelikož jsem také v posledním ročníku, byla jsem mezi těmi, kdo Dětský den pořádal. Jako téma jsme si vybrali „Jumanji, vítejte v džungli“. Po zahajovacím proslovu se každému žákovi nakreslily tři životy, které mohli ztratit za sprosté slovo. Ale musím říct, že jsme škrtali opravdu minimálně. Před odchodem či po příchodu mohli dostat pár bonusových bodů. Aby je získali, museli rozluštit šifry pomocí abeced přivěšených na různých místech v prostranství před školou.

Námi zvolená trasa byla označena fáborky a měřila šest kilometrů. Rozmístili jsme na ní celkem dvanáct stanovišť souvisejících s naším tématem. Například střelba prakem, hádání filmových hlášek nebo překážková dráha. Nejvyšší počet dosažitelných bodů bylo deset, které se zapisovaly do bodovacích kartiček.

Po sečtení všech získaných bodů jsme mohli vyhlašovat vítěznou třídu. Výsledky byly opravdu těsné a rozdíly činily třeba i jen půl bodu. I když byl někdo poslední a někdo první, všichni se zúčastnili, snažili se a se svými výkony mohli být velmi spokojeni.

Takže bych chtěla poděkovat organizátorů, zúčastněným a i učitelům. Doufám, že si tento mimořádný den všichni užili a příští rok se můžeme těšit zas.

Anna Tůmová 9.A