Ani tento rok jsme nemohli opomenout oslavit Den dětí. Jako tradičně se tohoto setkání ujali naši nejstarší – žáci z devátých ročníků. V pátek ráno jsme se sešli před školou a v 8 hodin vyšla na trasu třída 6. A, ostatní třídy vycházely v 10minutových intervalech. Na této trase bylo umístěno celkem 11 stanovišť. Všem mladším žákům se plnění jednotlivých disciplín velmi líbilo. Vyzkoušeli si líčení paní učitelky, stříleli ze softbalové zbraně, zaběhli si opičí dráhu, vystřelili si na bránu, odpovídali na zeměpisné otázky, stavěli z lega, přemýšleli nad hlavolamy a hádankami, zahráli si basketbal, zkusili si pantomima… Všichni žáci a učitelé si tento společně strávený čas velmi užili.

Děkujeme Všem organizátorům a gratulujeme vítěznému týmu – žákům z 8. A! Všechny týmy si odnesly drobné ceny a diplom jako vzpomínku na tento krásný zážitek. Tak zase za rok.

Mgr. Sandra Svobodová