14. června se v odpoledních hodinách uskutečnilo divadelní představení 2. třídy s názvem Zpátky do pohádky, které si děti na závěr školního roku připravily pro své rodiče.
Druháci se na chvíli proměnili v různorodé pohádkové postavy a předvedli divákům za pomoci veršů, tance i zpěvu, co to obnáší být třeba Hloupým Honzou, členy královské rodiny, rytířem, drakem, černokněžníkem, čertem, loupežníkem nebo čarodějnicí. Do pohádkového lesa zavítali také babička a dědeček bylinkáři, víly s vodníkem a na závěr přicestovali i muzikanti, kteří dali dohromady dokonce malý orchestr.
V druhé části představení pak děti sehrály veršované pohádky Františka Hrubína: Princeznička na bále, O perníkové chaloupce, O Červené karkulce, O Palečkovi a jeho kamarádech a O veliké řepě.
Herecké, taneční i muzikantské výkony byly odměněny potleskem a chválou a děti si své vystoupení zopakovaly ještě následující den pro mateřskou školku.

Mgr. Květoslava Brudnová, třídní učitelka 2. třídy