Červen 2024
03.06. – Dětský den – 1. st. podle tříd; 2. st. – vycházka s plněním úkolů
03.06. – Hry na školním hřišti ŠD
05.06. – Beseda s cestovatelem (1.-2.h.-1.-3.tř.; 3.-4.h. – 4.-5.tř.; 5.-6.h. – 6.roč.)
06.06. – Beseda s cestovatelem (1.-2.h. – 9. roč.; 3.-4.h. – 8. roč.; 5.-6.h. – 7. roč.)
06.06. – Výlet (1. – 3. třída)
07.06. – Výlet (6. B)
09. – 11.06. – Výlet (9. A)
10. – 13.06. – Výlet (9. B)
11.06. – Výlet (7. A)
11.06. – Stopovačka pro předškoláky – 3. – 5. hod. (8. B)
12.06. – Stavebnice pro MŠ – 3. – 4. hod. (8. A)
12.06. – Výlet (5. třída)
13. – 14.06. – Výlet (7. C)
13.06. – Vystoupení Dramatického kroužku pro rodiče – 16:00
14.06. – Výlet (4. třída)
17. – 21.06. – Celoroční projekt Disneyovské princezny (ŠD)
19.06. – Žáci v práci
19.06. – Spaní ve škole (5. třída)
20. – 21.06. – Naleziště ve světě (ŠD)
25.06. – Ochrana člověka za mimořádných událostí (2. st.)
26.06. – Ochrana člověka za mimořádných událostí (1. st.)
termín bude upřesněn – prohlídka školy, informace tř. uč. pro žáky bud. 6. roč. ze Šťáhlav, 11:30 hod.