Od března 2022 do června 2023 bude na naší škole probíhat projekt Šablony III. V jeho rámci bude realizována tandemová výuka, doučování, čtenářská dílna, klub deskových her, využití ICT ve výuce a projektové dny ve škole i mimo ni.

Šablony III - ZŠ Nezvěstice