Od 19. února 2022 se již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci.

Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření, se s účinností od 19. února 2022 ruší bez náhrady.

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

Více informací zde: