Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – screeningové testování ve školách od 3. 1. 2022:
Testování proběhne od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. ledna se bude testovat jen v pondělí.
Nově se testují všichni žáci (děti) bez ohledu na dokončené očkování nebo ochrannou lhůtu po prodělané nemoci.