V úterý 12. 10. 2021 k nám zavítali lesníci z Plzně. Družiny se rozdělily na dvě velké party a vydaly se do lesa poznávat jeho tajemství.
Nejprve jsme si zazpívali uvítací melodii všech myslivců:
„Vítáme Vás, vítáme Vás, nu opravdu srdečně vítáme Vás!“
A dokonce zaslechli myslivecké troubení na borlici. A také jsme se dozvěděli že:
„I když troubení při lovech vzniklo původně pro dorozumívání, tedy k dosažení lepší organizace, a to nejen pro zahájení a ukončení lovecké akce, ale i k dávání pokynů v jejím průběhu, jistě již v těch dávných dobách měli lovci při troubení hezký pocit, stejně jako je tomu dnes. V dnešní praxi ještě z části zůstalo, že troubení podstatně zlepšuje organizovanost i bezpečnost při lovech, avšak převládá troubení pro krásno, pro přikrášlení mysliveckých akcí. Působí na mysliveckou etiku, dodržuje jak praktický, tak i estetický odkaz našich mysliveckých předků.“

A pak už nás čekala samotná stezka. Na té jsme potkali spoustu zvířat, některé zajímavosti o jejich životě a řešili jsme zajímavé hádanky. Také jsme poznali některé části těla zvířat a mohli si je osahat-kly, parohy, křídlo…

Beseda byla krásná a moc lesníkům za jejich návštěvu děkujeme.

Vychovatelky školní družiny